: سرویس های دربستی

1825 شماره اختصاصی خراسان رضوی
051-1825 تلفن ارتباطی سایر استا نها
33446600-051شماره پذیرش شرکت واحد گشت مشهد

شرکت واحد گشت مشهد آمادگی دارد جهت خدمت رسانی به مشتریان آزاد و سرویس کارکنان شرکت ها، نهاد ها و سازمان های دولتی و خصوصی به تعداد مورد نیاز، اتوبوس های مجهز در اختیار آنان قرار دهد . شهروندان می توانند ضمن تماس به نشانی زیر جهت مراسم مختلف و اختصاص سرویس های کارکنان خود هماهنگی لازم را معمول نمایند.

نشانی: مشهد خیابان امام رضا 70 پلاک 105