چرا واحد گشت

  : چرا واحد گشت

1825 شماره اختصاصی خراسان رضوی
33446600-051شماره پذیرش شرکت واحد گشت مشهد    

هر شرکتی مزیت ها و قابلیت هایی دارد که متفاوت از شرکت های رقیب است و لازم است که این قابلیت ها به نحوی به اطلاع مخاطبان برسد تا آنان با قدرت انتخاب بهتر و بیشتری نسبت به انتخاب آن شرکت  تصمیم بگیرند. در واقع مزیت رقابتی مجموعه ای از توانایی های منحصر به فرد یک شرکت است که اجازه نفوذ به بازارهای دلخواه و برتری به رقبا را برای آن شرکت فراهم می کند.

1-صداقت در کار و ارتباط با مشتری 

2-به تعهدات خود پایبندیم

3-با خدمات آنلاین همیشه در  دسترس هستیم 

4-خدمات رسانی مناسب و پشتیبانی از مشتریان 

5-مناسب بودن قیمت ها