سخن پایانی

  : سخن پایانی

باور داریم که یک شرکت زمانی رشد خواهد کرد که مشتریان شرکت همواره ما را پشتیبانی نموده، و خوشحالیم که تاکنون تعداد زیادی از مشتریان جدید شرکت توط مشتریان قدیمی و وفادار معرفی شده اند. و امیدواریم بتوانیم روز به روز خدمات ارزنده تری را برای زائرین و مجاورین ولی نعمتمان حضرت علی بن موسی الرضا (ع) عرضه نماییم. در پایان  ضمن تقدیر و تشکر ازکلیه مشتریان و افرادی که با اعتماد خود به این مجموعه ما را حمایت نموده اند  استدعا دارم که با انتقادات سازنده خود، ما را در ارائه هر چه بهتر خدمات یاری نمایند.

 

Email :vahedgashtmashhad@gmail.com

آدرس :  مشهد-خیابان امام رضا 70- پلاک 105