تاریخچه شرکت

  : تاریخچه شرکت

شرکت واحد گشت مشهد بنا بر ضرورت اجتماعی و نیاز جامعه در زمینه حمل و نقل در سال 1390با شماره ثبت 41491 تاسیس گردیده است. این شرکت، شرکتی شناخته شده با حدود یک دهه فعالیت در زمینه خدمت رسانی به زائرین و مجاورین علی بن موسی الرضا (ع) می باشد .این شرکت آمادگی خود را جهت ارائه خدمات حمل و نقل و ایاب و ذهاب زائرین و مجاورین اعلام می دارد.