: ارائه خدمات و سرویس های دربستی

1- سرویس های آنی و لحظه ای

2- پکیچ گشت های نیم روزی و تمام روز، شامل مراکز خرید مطرح در مشهد و اماکن زیارتی و تفریحی و  توریستی

3- سرویس های بهشت رضا

4- ارائه خدمات در بستی جهت مراسم عروسی و ترحیم (تالارها و باغ تالارهای مختلف و ....)

5-  ارایه سرویس های ثابت پرسنلی به کارخانه ها و ادارات و ارگانهای مختلف

6- مجری همکاری با فرهنگ سراهای مشهد (فرهنگسرای زیارت ، فرهنگ سرای سلامت ، فرهنگ سرای خانواده، فرهنگ سرای غذیر و ......)