غار مغان

  : غار مغان

غار مغان در ۳۵ کیلومتری شهر مشهد و در جنوب روستای مغان واقع شده‌است. قدمت این پدیده را بر اساس مدارک موجود و اکتشاف فسیلهای حلزونی در مسیرهای منتهی به غار، می‌توان صد میلیون سال پیش یا دوره دوم زمین‌شناسی دانست که به علت وجود پرتگاه‌های خطرناک در غار مغان ورود به داخل آن بدون راهنما و ابزار مورد نیاز می‌تواند خطرناک باشد.این غار دارای دو دهانه‌است. ارتفاع آن از دریا ۲۹۱۰ متر می‌باشد. درون غار آثار استالاگمیت و استالاکتیت و چندین حلقه چاه وجود دارد که عمق یکی از این چاه‌ها ۲۵ متر می‌باشد. همچنین در این غار پرتگاهی به عرض ۳۵ سانتیمتر و برکهٔ آبی وجود دارد. این غار در سال ۱۳۲۴ توسط کوهنوردان شهرستان مشهد کشف شده‌است.

این غار دارای دهلیزها و راه‌های پر پیچ و خم گوناگونی است که در صورت عدم آشنایی با محیط احتمال گم شدن زیاد است. از سقف این غار زیبا ستونهای استالاکتیت (Stalactite) و استالاگمیت (Stalagmite) که از جنس آهکی هستند آویزان است و منظره بسیار جالبی را به وجود آورده‌اند. در درون غار چشمه آبی وجود دارد که علاوه برزلالی و گوارایی آن، بسیار سرد است. درون این غار چاه‌های مختلفی نیز وجود دارد که درون بعضی از آنها خفاش‌هایی نیز زندگانی می‌کنند.

غار مغان در جنوب روستای مغان، حدود بیست کیلومتر بعد از هفت حوض، در کوهپایه های کوه مغان و دره مغان قرار گرفته است. این غار دو دهانه دارد. بلندی آن از طراز ارتفاع مشهد هزار و نهصد متر و از سطح دریا ۲۸۷۰ متر است. برای رسیدن به این غار باید از جاده کوهستانی پرپیچ و خمی که از منطقه سیدی در جنوب مشهد و کوه خلج شروع می شود، عبور کرد و پس از گذشتن از روستاهای منطقه مانند بالندر، اردمه و خان رود به مغان رسید. غار در جنوب قریه قرار دارد و ورودی اصلی غار، درجنوب قرار گرفته و تا حدود ۱۲۰ متری غار، می توان با روشنایی طبیعی پیش رفت.

قدمت این غار را بر اساس مدارک موجود و اکتشاف فسیل های حلزونی در مسیرهای منتهی به غار، میتوان صد میلیون سال پیش و یا دوره دوم زمین‌شناسی دانست که به علت وجود پرتگاه های خطرناک در غار مغان ورود به داخل آن بدون راهنما و ابزار مورد نیاز میتواند خطرناک باشد.

غار شیبی به سمت پایین داشته و ستون های آهکی استالاگتیت و استالاگمیت فراوان و بزرگی دارد. درون غار چشمه ها و چاه ها و راهروهای متعددی وجود دارد که در صورت عدم علامت گذاری، طناب کشی و نداشتن روشنایی به گم شدن حتمی بازدید کنندگان می انجامد. درون غار به وسیله چاه ها به سه طبقه تقسیم شده است. ارتفاع بعضی از چاه ها تا ۲۵ متر می رسد. غار مغان متعلق به دوران دوم زمین شناسی است و قدمت آن از البرز و دماوند بیشتر است. کف مرمرین غار در اغلب جاها مرطوب و لغزنده می باشد. در درون غار چشمه آبی وجود دارد که علاوه بر زلالی و گوارایی، بسیار سرد است به طوری که در تابستان نیز نمی توان بیشتر از چند لحظه دست و پا را در آن نگه داشت.