سرویس های دربستی
سرویس های دربستی

سرویس های دربستی

1825 شماره اختصاصی خراسان رضوی 051-1825 تلفن ارتباطی سایر استا نها 33446600-051شماره پذیرش شرکت واحد گشت مشهد شرکت واحد گشت مشهد آمادگی دارد جهت خدمت رسانی به مشتریان آزاد و...

اطلاعات بیشتر

چرا واحد گشت
چرا واحد گشت

چرا واحد گشت

1825 شماره اختصاصی خراسان رضوی 051-33446600 شماره پذیرش شرکت واحد گشت مشهد ...

اطلاعات بیشتر

پیام مدیرعامل
پیام مدیرعامل

پیام مدیرعامل

سپاس خالق بی همتا را که توفیق خدمت به زائرین و مجاورین علی بن موسی الرضا (ع)، امام مهربانی ها را به این بنده حقیر (مصطفی گوهری مقدم) در شرکت واحد گشت مشهد به عنوان مدیر ع...

اطلاعات بیشتر

جدید
فراخوان عمومی جذب دارندگان اتوبوس،ون و مینی بوس
1825 شماره اختصاصی خراسان رضوی 051-1825 تلفن ارتباطی سایر استا نهاد فراخوان عمومی: شرکت واحد گشت مشهد ...
جدید
ایاب و ذهاب اتوبوس خاکسپاری
1825 شماره اختصاصی خراسان رضوی 051-1825 تلفن ارتباطی سایر استا نها 33446600-051شماره پذیرش شرکت واحد گشت مشهد...
جدید
پیروزی تیم واحد گشت مشهد در مسابقات فوتسال جام بهار جانها
1825 شماره اختصاصی خراسان رضوی 051-1825 تلفن ارتباطی سایر استا نها 33446600-051شماره پذیرش شرکت واحد گشت مشهد...
جدید
حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد .
1825 شماره اختصاصی خراسان رضوی 051-1825 تلفن ارتباطی سایر استا نها 33446600-051شماره پذیرش شرکت واحد گشت مشهد...